Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 84 Tuổi – Dương Nữ

wm185-qua-cau-hong-luc-bao

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 84 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Hồng Lục Bảo RuBy Tướng tinh: Con ngựa. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa ( lửa trên núi) SAO: Mộc Đức : May mắn, danh lộc tốt HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tuất 72 Tuổi – Dương Nữ

w3-npt-tam-da

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tuất 72 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Ngọc Phỉ Thúy Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Huỳnh Đế; phú quý MẠNG: Ốc Thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Thủy Diệu : có chuyện buồn Hạn: Toán tận: trở more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 60 Tuổi – Dương Nữ

h379g-ga-bap-cai

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 60 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 18-92-1958 đến 07-02-1959) Vật Phẩm May Mắn: Gà Bên Bắp Cải Tướng tinh: Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu more »

Hũ vàng biểu tượng của tài lộc và tiền bạc trong phong thủy

hu-tai-loc

Biểu tượng của tài lộc và tiền bạc trong phong thủy không cần thiết phải lấy từ văn hóa cổ truyền ngày xưa. Khi bạn hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa của biểu tượng phong thủy, bạn sẽ thấy rằng nếu vận may về tài lộc dựa trên sự thể hiện vật chất, mọi more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nữ

wm179-ngua-doc-ngoc

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Ngựa Độc Ngọc Hồ Nam Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tuất 36 Tuổi – Dương Nữ

wk175m-ga-trong-phong-thuy

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tuất 36 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Trên Đế Gỗ Nhỏ Tướng tinh: Chim Trĩ. Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy ( Nước biển lớn) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tuất 24 Tuổi – Dương Nữ

wgm114-ga-hac-nga

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tuất 24 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 23-1-1994 đến 10-2-1995) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đá Thạch Anh Đen MẠNG: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: La Hầu : Rối rắm, ốm đau HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao ( Ngựa more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 84 Tuổi – Dương Nam

15644239_10208650364723981_1861480780_n

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 84 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935) Vật Phẩm May Mắn: Gà Mái Đế Thủy Tinh Tướng tinh: Con Ngựa – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn Hạn: Thiên tinh : Rối more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tuất 72 Tuổi – Dương Nam

wkc061-cay-thach-anh-trang

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tuất 72 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Cây Đá Thạch Anh Trắng Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 60 Tuổi – Dương Nam

d166-de-dong

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 60 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 18 – 2 – 1958 đến 7 – 2 – 1959) Vật Phẩm May Mắn: Dê Đồng Trên Nén Vàng Tướng tinh: Con Vượn – Con dòng Thanh Đế, phú quý. MẠNG: Bình địa Mộc ( cây sát đất ) SAO: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nam

gm151-20065-qua-cau-hac-nga

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Cáo –Con dòng Bạch Đế; phú quý MẠNG: Xuyến xoa Kim (Vàng trang sức) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn Hạn: Thiên tinh: Rối rắm, tranh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tuất 36 Tuổi – Dương Nam

wd134-thuyen-buom-dong-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tuất 36 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Thuyền Buồm Đồng Tướng tinh: Con Trĩ – Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh more »Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy – BlogPhongThuy.com

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat