Âm trạch

Rễ cây đâm xuyên quan tài, dây leo mọc trùm lên mộ, thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào?

mogancayto

Hỏi: Rễ cây đâm xuyên quan tài, dây leo mọc trùm lên mộ, thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Đáp: Khi an táng mộ phần của ông bà tổ tiên, những ngôi mộ được an táng cạnh những cây to lớn có bộ rễ phát triển mạnh như cây phong, cây thông more »

Mộ đè lên mộ thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào?

mochongmo

Hỏi: Mộ đè lên mộ thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Đáp: Trong thời gia trước đây, khi lập mộ người ta làm rất đơn giản, dùng đất đắp vun thành mộ cao, sau đó lấy gỗ hoặc gạch đá khắc thành bia mộ. Lâu ngày, mộ bị xói mòn, cây cỏ more »

Đất trước mộ bị sụt lún, xói lở thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào?

mobilo

Hỏi: Đất trước mộ bị sụt lún, xói lở thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Đáp: Mỗi năm thường có mưa, lũ, nếu mộ của ông bà tổ tiên được táng ở nơi đất mềm hoặc bên bờ đồi núi, ruộng nương thì rất dễ bị sụt lún hoặc xói lở, khiến more »

Mộ phần bị gỗ quan tài hay gạch đá đè lên thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào?

mogachdadelen

Hỏi: Mộ phần bị gỗ quan tài hay gạch đá đè lên thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Đáp: Do con cháu bận rộn nhiều việc, nên không có thời gian quan tâm đến mộ phần của ông bà tổ tiên, nên không biết bên cạnh mộ phần của ông bà tổ more »

Mộ phần bị ngập nước thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào?

monuoc

Hỏi: Mộ phần bị ngập nước thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Đáp: Chúng ta thường thấy có những phần mộ được an táng ở nơi thấp trũng, mỗi khi trời mưa to gió lớn thì thường bị ngập trong nước. Cũng có trường hợp, xung quanh có người nâng cấp xây more »

Mộ phần bị đóng cọc thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào?

mo5

Hỏi: Mộ phần bị đóng cọc thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Đáp: Do nhu cầu tu bổ mộ phần của nhiều người, có những lúc, công nhân khi xây dựng, cải tạo lại mộ phần vì tiện lợi mà đem cọc đóng vào phần mộ của người khác để dựng lều more »

Mộ phần thất lạc, chỉ có xương cốt mà không có bia mộ thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào?

mo3

Hỏi: Mộ phần thất lạc, chỉ có xương cốt mà không có bia mộ thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Đáp: Qua nhiều thời gian, và do nhiều nguyên nhân như loạn lạc hay nghèo khổ, con cháu phải bỏ xứ mà đi, nhiều ngôi mộ của ông bà tổ tiên không more »

Mộ phần bị dẫm đạp thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào?

mo2

Hỏi: Mộ phần bị dẫm đạp thì ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Đáp: Theo phong thủy âm trạch, tuyệt đối không đặt phần mộ của ông bà tổ tiên ở nơi công cộng, chỗ nhiều người qua lại, hoặc mộ phần không được con cháu xây cất cẩn thận, chỉ là nấm more »

Con cháu cần chú ý gì về bia mộ của ông bà tổ tiên?

biamo

Hỏi: Con cháu cần chú ý gì về bia mộ của ông bà tổ tiên? Đáp: Thông thường con cháu đi thăm mộ phần của ông bà tổ tiên, nhưng ít ai để ý đến bia mộ của ông bà tổ tiên có hiện tượng gì hay không? Theo phong thủy âm trạch, đã chiêm more »

Mộ phần có hai hố to ở phía sau là tốt hay xấu?

mộ phần phía sau có 2 hố to

Hỏi: Theo phong thủy âm trạch, thì mộ phần của cha, mẹ, ông, bà, Tổ tiên, nếu có địa hình không tốt, sẽ ảnh hưởng xấu đến con cháu về sức khỏe và tài vận. Vậy cho tôi hỏi, phía sau ngôi mộ ông bà của chúng tôi có hai cái hố to thẳng hàng more »

Mộ phần có hố to ở hướng chính Đông là tốt hay xấu?

mộ có hố to ờ Đông

Hỏi: Theo phong thủy âm trạch, thì mộ phần của cha, mẹ, ông, bà, Tổ tiên, nếu có địa hình không tốt, sẽ ảnh hưởng xấu đến con cháu về sức khỏe và tài vận. Vậy cho tôi hỏi, phía chính Đông của ngôi mộ ông bà của chúng tôi có một cái hố to, more »

Mộ phần có giếng nước cũ ở sau lưng mộ là tốt hay xấu?

mộ có giếng cỗ ở huyền vũ

Hỏi: Theo phong thủy âm trạch, thì mộ phần của cha, mẹ, ông, bà, Tổ tiên, nếu có địa hình không tốt, sẽ ảnh hưởng xấu đến con cháu về sức khỏe và tài vận. Vậy cho tôi hỏi, phía sau lưng ngôi mộ ông bà của chúng tôi có một cái giếng cũ bỏ more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat