12 Cung Hoàng Đạo

Tài vận của người tuổi Thân vào năm Hợi tốt hay xấu?

khi2

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Thân vào năm Hợi là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người có cung Song Ngư như thế nào?

Song-Ngu

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Song Ngư, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Song Ngư như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 19/02 đến ngày 20/03 Dương lịch là cung Song Ngư.

Tài vận của người có cung Bảo Bình như thế nào?

Bao-Binh

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Bảo Bình, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Bảo Bình như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 20/01 đến ngày 18/02 Dương lịch là cung Bảo Bình.

Tài vận của người có cung Ma Kết như thế nào?

Ma-Ket

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Ma Kết, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Ma Kết như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 22/12 đến ngày 19/01 Dương lịch là cung Ma Kết.

Tài vận của người có cung Nhân Mã như thế nào?

Nhan-Ma

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Nhân Mã, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Nhân Mã như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 22/11 đến ngày 21/12 Dương lịch là cung Nhân Mã.

Tài vận của người có cung Bọ Cạp như thế nào?

BoCap

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Bọ Cạp, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Bọ Cạp như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 23/10 đến ngày 21/11 Dương lịch là cung Bọ Cạp.

Tài vận của người có cung Thiên Bình như thế nào?

Thien-Binh

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Thiên Bình, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Thiên Bình như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 23/09 đến ngày 22/10 Dương lịch là cung Thiên Bình.

Tài vận của người có cung Xử Nữ như thế nào?

Xu-Nu

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Xử Nữ, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Xử Nữ như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 23/08 đến ngày 22/09 Dương lịch là cung Xử Nữ.

Tài vận của người có cung Sư Tử như thế nào?

Su-Tu.

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Sư Tử, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Sư Tử như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 23/07 đến ngày 22/08 Dương lịch là cung Sư Tử.

Tài vận của người có cung Cự Giải như thế nào?

Cu-Giai

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Cự Giải, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Cự Giải như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 22/06 đến ngày 22/07 Dương lịch là cung Cự Giải.

Tài vận của người có cung Song Tử như thế nào?

Song-Tu

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Song Tử, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Song Tử như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 21/05 đến ngày 21/06 Dương lịch là cung Song Tử.

Tài vận của người có cung Kim Ngưu như thế nào?

Kim-Nguu

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Kim Ngưu, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Kim Ngưu như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 20/04 đến ngày 20/05 Dương lịch là cung Kim Ngưu.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat