Sách Phong Thủy Đặc Biệt Của Chủ Biên Blog Phong Thủy – Mr. Thắng Hồ Đã Xuất Hiện !!!

sach-phong-thuy-ung-dung-thuc-tien

🌟 #ẤN #PHẨM #ĐẶC #BIỆT được mong đợi nhất trong 10 năm qua đã xuất hiện, một quyển sách để đời được biên soạn bởi chuyên gia phong thủy nổi tiếng số 1 cộng đồng người Việt khắp toàn cầu 🌟 ⚡️ Cuốn sách tập hợp những tinh hoa từ hơn 40 năm nghiên cứu, more »

Tương Truyền về Tỳ Hưu : Con vật linh thiêng Số Một mang lại may mắn về Tài lộc – Công danh

Tương truyền, thời vua Minh Thái Tổ khi lập nghiệp gặp lúc ngân khố cạn kiệt, vua rất lo lắng. Trong giấc mơ vàng, vua thấy có con vật đầu lân mình to, chân to lại có sừng trên đầu xuất hiện ở khu vực phía trước cung điện nuốt nhanh những thỏi vàng ròng sáng chói mang vào trong cung vua..

Vật phẩm phong thủy cát tường: Đón lành, Tránh dữ – năm 2023 QUÝ MÃO và suốt đời

Những Vật Phẩm Phong Thủy mang ý nghĩa cát tường là giải pháp để đón lành, tránh dữ, giúp cho gia đình được bình an, may mắn về tài lộc, công danh, sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Phòng khách là nơi dừng khí và tiếp nhận các dòng khí xấu hoặc tốt đi vào nhà..

Hệ thống Cửa hàng Vật Phẩm Phong Thủy – VatPhamPhongThuy.com

»»» Hệ thống Cửa hàng Vật Phẩm Phong Thủy và hình ảnh nổi bật tại Hội chợ “Tháng Khuyến Mãi″ do Sở Công Thương TpHCM tổ chức ! Hiện VPPT có hơn 2.000 vật phẩm nhỏ to đủ loại, đáp ứng tất cả nhu cầu của các bạn! Vì là nhà nhập khẩu lớn và trực tiếp nên VPPT kiểm soát được chất lượng, xuất xứ..

NGƯỜI MỆNH CUNG KHẢM Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Khảm, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy, dương Thủy), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc, dương Mộc) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y. Nhưng ở lâu dài thì không tốt. Lôi thủy more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CHẤN Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Chấn, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Chấn (hành Mộc, dương Mộc), ở nhà hướng Bắc thuộc cung Khảm (hành Thủy, dương Thủy) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y. Nhưng ở lâu thì không tốt. Thủy lôi phát more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Đông Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim, dương Kim), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ, dương Thổ) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Thiên Y. Sơn khởi thiên trung, tử quý more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Tây Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ, dương Thổ), ở nhà hướng Tây Bắc thuộc cung Càn (hành Kim, dương Kim) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Thiên Y. Thiên lâm sơn thượng, gia phú more »

NGƯỜI MỆNH CUNG KHẢM Ở NHÀ HƯỚNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG NAM.

Hỏi: Người có Mệnh cung Khảm, ở nhà hướng Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy), ở nhà hướng Nam thuộc cung Ly (hành Hỏa) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Âm dương chính phối, phú quý cục.

NGƯỜI MỆNH CUNG LY Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Ly, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Ly (hành Hỏa), ở nhà hướng Bắc thuộc cung Khảm (hành Thủy) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Thủy hỏa ký tế, đại cát xương.

NGƯỜI MỆNH CUNG CHẤN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Chấn, ở nhà hướng Đông Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Chấn (hành Mộc), ở nhà hướng Đông Nam thuộc cung Tốn (hành Mộc) thì phong thủy tốt, được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức), nhưng lại không tốt: Phong lôi, công danh như more »

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Lôi phong tương phối, tốc phát phúc.

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Tây thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ), ở nhà hướng Tây thuộc cung Đoài (hành Kim) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Trạch sơn tăng phúc, tiểu phòng vinh.

NGƯỜI MỆNH CUNG ĐOÀI Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Đoài, ở nhà hướng Đông Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Đoài (hành Kim), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Sơn trạch nhơn vượng, gia phú quý.

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Tây Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim), ở nhà hướng Tây Nam thuộc cung Khôn (hành Thổ) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Địa khởi thiên môn, phú quý xương.

NGƯỜI MỆNH CUNG KHÔN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Khôn, ở nhà hướng Tây Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khôn (hành Thổ), ở nhà hướng Tây Bắc thuộc cung Càn (hành Kim) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Thiên môn đáo địa, chủ vinh hoa.Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy – BlogPhongThuy.com

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat