Phong Thủy

TẠI SAO KHI KẾT HÔN PHẢI TRÁNH NGÀY NGƯU LANG CHÚC NỮ?

HÌNH ÂM DƯƠNG 6 TN NL CN

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì khi kết hôn tại sao phải tránh ngày Ngưu Lang Chúc Nữ? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì khi kết hôn nên tránh ngày Ngưu Lang Chúc Nữ.

CÁCH TÍNH NGÀY KHÔNG PHÒNG NHƯ THẾ NÀO?

HÌNH ÂM DƯƠNG 2 CTN KP

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì cách tính ngày Không Phòng như thế nào? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì trong việc xem ngày cưới, ngày Không Phòng được đặt lên hàng đầu trong việc loại trừ các ngày được coi là bất lợi more »

TẠI SAO KHI KẾT HÔN PHẢI TRÁNH NGÀY KHÔNG PHÒNG?

HÌNH ÂM DƯƠNG TN KP

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì khi kết hôn tại sao phải tránh ngày Không Phòng? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì khi kết hôn nên tránh ngày Không Phòng.

CÁCH TÍNH NGÀY KIM THẦN THẤT SÁT NHƯ THẾ NÀO?

HÌNH ÂM DƯƠNG 10 CTN KTTS

Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì cách tính ngày Kim Thần Thất Sát như thế nào? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì cách xác định ngày Kim Thần Thất Sát được dựa vào Thiên Can năm và Địa Chi ngày, được ghi chép và lưu more »

TẠI SAO PHẢI TRÁNH NGÀY KIM THẦN THẤT SÁT?

HÌNH ÂM DƯƠNG 9 TN KTTS

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, tại sao phải tránh ngày Kim Thần Thất Sát? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì trong lịch có ghi là nên tránh ngày Kim Thần Thất Sát. “Kim Thần” nghĩa là một nhân vật, đấng tối cao theo tín more »

TẠI SAO PHẢI TRÁNH NGÀY NGUYỆT KỴ VÀ NGÀY TAM NƯƠNG SÁT?

HÌNH ÂM DƯƠNG 4 NTNS NNK

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, tại sao phải tránh ngày Nguyệt Kỵ và ngày Tam Nương Sát? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thông thường chúng ta luôn tránh ngày Ngày Nguyệt Kỵ và ngày Tam Nương Sát vào tất cả mọi việc, nhất là more »

CÁCH TÍNH NGÀY DƯƠNG CÔNG KỴ NHƯ THẾ NÀO?

HÌNH ÂM DƯƠNG 10 CTNDCK

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì cách tính ngày Dương Công Kỵ như thế nào? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, theo lịch xem ngày tốt xấu, thì cách tính ngày Dương Công Kỵ như sau:

TẠI SAO PHẢI TRÁNH NGÀY DƯƠNG CÔNG KỴ?

HÌNH ÂM DƯƠNG 3 NDCK

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, tại sao phải tránh ngày Dương Công Kỵ? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, chúng ta luôn tránh ngày Dương Công Kỵ, là một trong những ngày làm việc gì cũng cần chú ý, đề phòng xảy ra tai nạn, more »

TẠI SAO PHẢI TRÁNH GIỜ KHÔNG VONG?

HÌNH ÂM DƯƠNG 12 GKV

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, tại sao phải tránh giờ Không Vong? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu: Thì giờ Không Vong được xem là giờ không may mắn. Do đó, xuất hành vào giờ Không Vong cũng sẽ không đem lại sự tốt lành more »

CÁCH TÍNH NGÀY KHÔNG VONG NHƯ THẾ NÀO?

HÌNH ÂM DƯƠNG 11 CTN KV

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì cách tính ngày Không Vong như thế nào? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì có nhiều môn dự đoán nói về trạng thái Không Vong, nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là việc xác định more »

TẠI SAO PHẢI TRÁNH NGÀY KHÔNG VONG?

HÌNH ÂM DƯƠNG 13 NKV

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, tại sao phải tránh ngày Không Vong? Trả lời: Trong phong thủy dương trạch, phân ra có Đại Không Vong, Tiểu Không Vong…Là ranh giới giữa các hướng. Thì trong thuật phong thủy xem ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, cũng đề cập đến ngày Không Vong.

TẠI SAO PHẢI TRÁNH NGÀY TỨ LY VÀ TỨ TUYỆT?

HÌNH ÂM DƯƠNG 16 NTL TT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, tại sao phải tránh ngày Tứ Ly và Tứ Tuyệt? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì theo phong thủy Tiết khí, thì ngày Tứ Ly và ngày Tứ Tuyệt được gọi chung là ngày Tứ Lập. Đây là những more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat