thái ất tử vi 12 con giáp

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Tỵ 53 Tuổi – Âm Nam

g041a-ga-vang-tren-dong-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Tỵ 53 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trên Đống Tiền Tướng tinh: con trâu – con dòng Xích đế, Tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Thái âm: may mắn, phúc lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: phòng bệnh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Tỵ 41 Tuổi – Âm Nam

g053a-ga-luu-ly-keo-cai

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Tỵ 41 Tuổi – Âm Nam Sanh từ 18-2- 1977 đến 6-2-1978 Vật Phẩm May Mắn: Gà Lưu Ly Bắp Cải Tướng tinh: Con Cú – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ ( Đất pha cát ) SAO: Thái Dương: may mắn, phúc lộc tốt more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 29 Tuổi – Âm Nam

s6085-ga

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 29 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Mặt 12 con Giáp Mắt Mèo Tướng tinh: Con Khỉ- Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc ( Cây rừng lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Nguc Mộ more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 17 Tuổi – Âm Nam

ga-mai

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 17 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 24-1-2001 đến 11-2-2002) Vật Phẩm May Mắn: Gà Mái Đồng Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch lạc Kim ( Vàng chân đèn) SAO: Thái Âm : May mắn, phúc lộc tốt HẠN: Diêm vương: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 90 Tuổi – Dương Nữ

e301-ga-xanh

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 90 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 23/1/1928 đến 9/2/1929) Vật Phẩm May Mắn: Gà Phú Quý Bên Mẫu Đơn Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại lâm mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 78 Tuổi – Dương Nữ

d137-di-lac-cong-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 78 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn: Di Lạc Đồng Nhỏ Tướng tinh: Chó Lạc Đà. Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO: La hầu: Đau ốm, nạn tai HẠN: Địa võng: Nhiều việc more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thìn 66 Tuổi – Dương Nữ

ga-xanh

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thìn 66 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Gà Xanh Đại Chí Đại Dũng Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trương mạng MẠNG: Trường lưu Thủy ( nước sông dài) SAO: Mộc Đức : May mắn, danh lộc tốt HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Thìn 54 Tuổi – Dương Nữ

ga-dong

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Thìn 54 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 13-2-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trống Đồng Đứng Tướng tinh: Con Rắn. Con dòng Xích đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa ( Lửa đèn ) SAO: Thủy Diệu : Có chuyện buồn HẠN: Toán Tận : Trở more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Thìn 42 Tuổi – Dương Nữ

g081a-ga-vang-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Thìn 42 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Đế Gỗ Đen Tướng tinh: Con Chuột. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha cát) SAO: La Hầu: Rối rắm, nạn tai HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 30 Tuổi – Dương Nữ

mat-phat-ban-menh

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 30 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Dậu Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Thanh, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 18 Tuổi – Dương Nữ

ty-huu-dong-linh-01

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 18 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 5- 2- 2000 đến 23- 1- 2001) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Đông Linh Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn ) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 90 Tuổi – Dương Nam

g028a-ga-vang-ho-lo-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 90 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 23-1-1928 đến 9-2-1929) Vật Phẩm May Mắn: Gà Hồ Lô Bình An Tướng tinh: Con Quạ – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Mộc Đức: Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh Tuyền: Sức more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat