Tử Vi 2017 Tuổi Thìn

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 90 Tuổi – Dương Nữ

e301-ga-xanh

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 90 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 23/1/1928 đến 9/2/1929) Vật Phẩm May Mắn: Gà Phú Quý Bên Mẫu Đơn Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại lâm mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 78 Tuổi – Dương Nữ

d137-di-lac-cong-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 78 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn: Di Lạc Đồng Nhỏ Tướng tinh: Chó Lạc Đà. Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO: La hầu: Đau ốm, nạn tai HẠN: Địa võng: Nhiều việc more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thìn 66 Tuổi – Dương Nữ

ga-xanh

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thìn 66 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Gà Xanh Đại Chí Đại Dũng Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trương mạng MẠNG: Trường lưu Thủy ( nước sông dài) SAO: Mộc Đức : May mắn, danh lộc tốt HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Thìn 54 Tuổi – Dương Nữ

ga-dong

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Thìn 54 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 13-2-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trống Đồng Đứng Tướng tinh: Con Rắn. Con dòng Xích đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa ( Lửa đèn ) SAO: Thủy Diệu : Có chuyện buồn HẠN: Toán Tận : Trở more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Thìn 42 Tuổi – Dương Nữ

g081a-ga-vang-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Thìn 42 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Đế Gỗ Đen Tướng tinh: Con Chuột. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha cát) SAO: La Hầu: Rối rắm, nạn tai HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 30 Tuổi – Dương Nữ

mat-phat-ban-menh

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 30 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Dậu Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Thanh, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 18 Tuổi – Dương Nữ

ty-huu-dong-linh-01

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 18 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 5- 2- 2000 đến 23- 1- 2001) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Đông Linh Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn ) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 90 Tuổi – Dương Nam

g028a-ga-vang-ho-lo-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 90 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 23-1-1928 đến 9-2-1929) Vật Phẩm May Mắn: Gà Hồ Lô Bình An Tướng tinh: Con Quạ – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Mộc Đức: Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh Tuyền: Sức more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 78 Tuổi – Dương Nam

g144a-di-lac-vang-tieu-nghenh-bat-phuong-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 78 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn: Di Lạc Tiếu Nghênh Bát Phương Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim ( Vàng chân đèn) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thìn 66 Tuổi – Dương Nam

g047a-ga-vang-bap-cai

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thìn 66 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Đại Bắp Cải Tướng tinh: Chó sói – Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Thìn 54 Tuổi – Dương Nam

g058a-ga-do-ben-trang-mau-don-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Thìn 54 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 13-2-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Gà Mẫu Đơn Trăng Cát Tường Tướng tinh: con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa ( Lửa đèn) SAO : Mộc Đức : May mắn,danh lộc tốt VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Thìn 42 Tuổi – Dương Nam

s6283-ty-huu-myanmar-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Thìn 42 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, tranh chấp HẠN: Thiên la: Tinh more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat