thái ất tử vi 12 con giáp

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tý 82 Tuổi – Dương Nam

g029a-ga-vang-ho-lo-do-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tý 82 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 24-1-1936 đến 10-2-1937) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Hồ Lô Đỏ Bình An Tướng tinh: Con Rắn. Con dòng Hắc Đế, cô quạnh MẠNG: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) SAO: La Hầu: Ốm đau , hao tốn HẠN: Tam more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tý 70 Tuổi – Dương Nam

d247-ga-dong-nhu-y-lon-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tý 70 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 10-02-1948 đến 28-01-1949) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đồng Như Ý Lớn Tướng tinh : Con Sói . Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) SAO: Kế Đô : Rối rắm, ốm đau HẠN: Địa more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tý 58 Tuổi – Dương Nam

g042a-ga-be-cai-vang-kim-ke-vuong-tai-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tý 58 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 28-1-1960 đến 14-2-1961) Vật Phẩm May Mắn: Kim Kê Vượng Tài Tướng tinh: Con Rắn. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Bích Thượng Thổ (Đất trên vách) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Toán tận: Trở ngại, va more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tý 46 Tuổi – Dương Nam

gm136-ga-trong-da-hac-nga

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tý 46 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 15- 2- 1972 đến 2- 2- 1973) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đá Hắc Ngà Tướng tinh: Con Beo. Con dòng Thanh Đế, tân khổ MẠNG: Tang đố Mộc (Cây dâu tằm) SAO: La Hầu: Hao tài, đau ốm HẠN: Tam more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tý 34 Tuổi – Dương Nam

g067a-ga-vang-de-thuy-tinh

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tý 34 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Bên Như Ý Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Bạch đế, phú quý. MẠNG: Hải Trung Kim (Vàng dưới biển) SAO: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai HẠN: Địa võng, nhiều lo more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tý 22 Tuổi – Dương Nam

g050a-ga-keo-xe-tien-ngan-bao

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tý 22 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 19-01-1996 đến 06-1-1997) Vật Phẩm May Mắn: Gà Ngọc Vàng Kéo Xe Ngân Bảo Tướng tinh: Con Rắn, Con dòng Hắc Đế, cô quạnh. MẠNG: Giang Hạ Thủy ( Nước cuối sông) SAO: Thái Bạch: Hao tài, mất của HẠN: Thiên more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat