Nam Mạng Tuổi Thìn 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 90 Tuổi – Dương Nam

g028a-ga-vang-ho-lo-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 90 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 23-1-1928 đến 9-2-1929) Vật Phẩm May Mắn: Gà Hồ Lô Bình An Tướng tinh: Con Quạ – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Mộc Đức: Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh Tuyền: Sức more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 78 Tuổi – Dương Nam

g144a-di-lac-vang-tieu-nghenh-bat-phuong-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 78 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn: Di Lạc Tiếu Nghênh Bát Phương Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim ( Vàng chân đèn) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thìn 66 Tuổi – Dương Nam

g047a-ga-vang-bap-cai

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thìn 66 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Đại Bắp Cải Tướng tinh: Chó sói – Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Thìn 54 Tuổi – Dương Nam

g058a-ga-do-ben-trang-mau-don-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Thìn 54 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 13-2-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Gà Mẫu Đơn Trăng Cát Tường Tướng tinh: con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa ( Lửa đèn) SAO : Mộc Đức : May mắn,danh lộc tốt VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Thìn 42 Tuổi – Dương Nam

s6283-ty-huu-myanmar-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Thìn 42 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, tranh chấp HẠN: Thiên la: Tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 30 Tuổi – Dương Nam

gm137-ga-da-hoang-long-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thìn 30 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đá Vàng Chiêu Tài Tướng tinh: Con Cua – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 18 Tuổi – Dương Nam

gm138-ga-trong-dong-linh-nho-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thìn 18 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 5-2-2000 đến 23-1-2001) Vật Phẩm May Mắn: Gà Thạch Anh Xanh Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat