tử vi tài chánh Ất Mão 2016 Nữ mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ

vong-tay-mat-meo-hat-xeo-s997-1

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Mắt Mèo Hạt Xéo TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: La Hầu. (Thị phi, đau ốm) HẠN: Diêm Vương. (Phòng more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat