Tử Vi 2015 Tuổi Thân

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Thân 84 Tuổi – Dương Nam

ca251-cay-6-loai-da (1)

NHÂM THÂN – 84 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 6-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn: Cây Đá Thạch Anh Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thủy diệu : có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: tinh thần rối rắm VẬN NIÊN: more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Thân 72 Tuổi – Dương Nam

Rua-lam-ngoc-nho-M084-2

GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Chúc Thọ   Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (nước trong giếng) SAO: Mộc Đức : may mắn, phúc lộc tốt HẠN: Huỳnh tuyền: phòng bệnh nạn VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Thân 60 Tuổi – Dương Nam

Quan-am-A132-2

BÍNH THÂN – 60 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn: Quan Âm Bình An   Tướng tinh: Con Quạ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: Thiên la: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Thân 48 Tuổi – Dương Nam

thuyen-vang-hop-kim-e217

MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn: Thuyền Vàng Hợp Kim   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: Thiên tinh: Rối more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Thân 36 Tuổi – Dương Nam

Cau-thach-anh-tim-M190-10940-02

CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Tím   Tướng tinh: Con Chó. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây thạch Lựu) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Thân 24 Tuổi – Dương Nam

ong-phat-hoang-long-s138-1

NHÂM THÂN – 24 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 4-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn: Long Trụ Hoàng Long   Tướng tinh: Con Dê – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: Vân Hớn : Rối rắm nạn tai HẠN: Thiên La : tinh thần more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Thân 84 Tuổi – Dương Nữ

voi-xanh-tu-bao-e289

NHÂM THÂN – 84 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 06-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Voi Tụ Bảo   Tướng tinh: Con Dê- Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: Mộc Đức: vui vẻ, đầy đủ phúc lộc HẠN: Tam Kheo: xây xát tay chân, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Thân 72 Tuổi – Dương Nữ

d138-tam-da-dong

GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 25-1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Đồng   Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong Giếng) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Thân 60 Tuổi – Dương Nữ

gay-nhu-y-dong-linh-M083-02

BÍNH THÂN – 60 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn: Gậy Như Ý Đông Linh   Tướng tinh : Con Quạ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO : La Hầu : ốm đau, hao tốn HẠN : Diêm Vương : more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Thân 48 Tuổi – Dương Nữ

long-quy-hac-nga-dt209-02

MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Thạch Anh Đen   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Thân 36 Tuổi – Dương Nữ

mat-ta-uu-linh-do-s865-2337-2

CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Đỏ   Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây thạch Lựu) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buông HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Thân 24 Tuổi – Dương Nữ

mau-don-1-hoa-day-hong-s979-2

NHÂM THÂN – 24 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 4-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Mẫu Đơn   Tướng tinh: Con Dê – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat