Tử Vi 2015 Ất Mùi

Thái Ất Tử Vi 2015: ẤT Hợi 81 TUỔI – ÂM NỮ

Chuoi-ngoc-phi-thuy-tron-trung-S5000-2

ẤT HỢI – 81 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936) Vật Phẩm May Mắn: Chuỗi Đeo Tay Ngọc Hạt Tròn   Tướng tinh: Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (lửa trên núi) SAO: Thủy Diệu : có chuyện buồn HẠN: Toán tận : trở ngại, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Hợi 69 TUỔI – ÂM NỮ

vong-ngoc-myanmar-xanh-dam-vm105-9120

ĐINH HỢI – 69 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Nguyên Bản   Tướng tinh : Con Dơi. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý. MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO : La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN : Địa võng: Nhiều lo âu more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Hợi 57 TUỔI – ÂM NỮ

ty-huu-bac-kinh-trang-chuan

KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Bắc Kinh Trắng   Tướng tinh : Con Gấu. Con dòng Thanh Đế, phú quý. MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Tam kheo: Xây more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Hợi 45 TUỔI – ÂM NỮ

thuyen-cam-trung-e207-2

TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn: Thuyền Buồm Thuận Lợi   Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng Bạch Đế, phú quý. MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang) SAO : Thủy Diệu : có chuyện buồn. HẠN : Toán Tận : Trở ngại, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Hợi 33 TUỔI – ÂM NỮ

heo-da-mat-meo-h077-01

QUÝ HỢI – 33 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 13-2-1983 đến 1-2-1984) Vật Phẩm May Mắn: Heo Đá Mắt Mèo   Tướng tinh : Con Gà. Con dòng Hắc Đế, tân khổ. MẠNG : Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO : La Hầu: Hao tổn, ốm đau HẠN : Diêm Vương: Bệnh đường more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Hợi 21TUỔI – ÂM NỮ

Nhu-y-de-go-E240-1

ẤT HỢI – 21 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 21-1-1995 đến 3-2-1996) Vật Phẩm May Mắn: Như Ý Thập Toàn   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Mộc Đức: Rối rắm, danh lộc tốt HẠN : Ngũ mộ: hao more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Hợi 81TUỔI – ÂM NAM

M177-1-tam-da-3-copy

ẤT HỢI 81 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Phúc Lộc Thọ   Tướng tinh: Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (lửa trên núi) SAO: Mộc Đức : Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh tuyền : Phòng bệnh nặng more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Hợi 69 TUỔI – ÂM NAM

ty-huu-phi-thuy-s824-03

ĐINH HỢI 69 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Kích Hoạt Vận May   Tướng tinh: Con Dơi. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Vân Hớn : rối rắm, nạn tai HẠN: Địa võng : nhiều việc more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Hợi 57 TUỔI – ÂM NAM

vong-phi-thuy-s966-16100k

KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn: Chuỗi Ngọc Phỉ Thúy A+   Tướng tinh : Con Gấu : Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thủy Diệu : Lo lắng, buồn phiền HẠN : Thiên tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Hợi 45 TUỔI – ÂM NAM

ty-huu-hoang-long-dung-s396

TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Đá Hoàng Long   Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng Bạch Đế, phú quý. MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang) SAO : Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Huỳnh tuyền: Phòng more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Hợi 33 TUỔI – ÂM NAM

Song-hoi-xanh-E331

QUÝ HỢI – 33 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984) Vật Phẩm May Mắn: Hợi Vượng Tài   Tướng tinh : Con Gà. Con dòng Hắc Đế, quan lộc. MẠNG : Đại hải Thủy (Nước biên lớn) SAO : Vân Hớn: Rối rắm, tranh chấp HẠN : Thiên la: Tinh thần bất an more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Hợi 21 TUỔI – ÂM NAM

Phat-A-Di-Da-S1134-8Tuat-Hoi-1

ẤT HỢI – 21 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1995 đến 18-2-1996) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bạn Mệnh Mắt Mèo   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thủy Diệu : Có chuyện buồn HẠN : Ngũ mộ : Hao more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat