Nữ Mạng Tuổi Mẹo

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Mẹo 89 Tuổi – Âm Nữ

tpc04-3-tranh-nai-01

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH MẸO – 89 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 2-1-1927 đến 22-1-1928) Vật Phẩm May Mắn: Tranh Nai Chúc Thọ Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư Trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Toán Tận: Trở ngại, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Mẹo 77 Tuổi – Âm Nữ

di-lac-nam-vang-e312

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 77 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 19-2-1939 đến 7-2-1940) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc may mắn Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên tường) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, ốm đau HẠN: Diêm more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Mẹo 65 Tuổi – Âm Nữ

phat-ma-nao-do-tho-s1131

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN MẸO – 65 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 6-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Mẹo Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Thanh Đế, trường mạng Mạng: Tòng Bá Mộc (Cây tùng bách) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau Hạn: Ngũ mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Mẹo 53 Tuổi – Âm Nữ

cu-meo-h071-02

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ MẸO – 53 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn: Cú Mèo May Mắn Tướng tinh: Con Hươu – Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Kim bạch Kim ( Vàng trắng) Sao: Thái Bạch: hao tài, bất an Hạn: Thiên La: Tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Mẹo 41 Tuổi – Âm Nữ

binh-mau-don-xanh-a225-02

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT MẸO – 41 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Bình Hoa Mẫu Đơn Tướng tinh: Con Dơi- Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Đại Khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, trở ngại HẠN: Huỳnh tuyền: Phòng more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Mẹo 29 Tuổi – Âm Nữ

nhan-myanmar-ban-lon-s961

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH MẸO – 29 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 29-1-1987 đến 16-2-1988) Vật Phẩm May Mắn: Nhẫn Trơn Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Mẹo 17 Tuổi – Âm Nữ

Thap-Van-Xuong-9-tang-lon-H063-2

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 17 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 16-2-1999 đến 4-2-2000) Vật Phẩm May Mắn: Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên tường) SAO: Thái Bạch: đau ốm, tốn hao HẠN: Thiên la: more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat