xem tử vi trọn đời tuổi mão

Tài vận của người tuổi Mão vào năm Dần tốt hay xấu?

meo2

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Mão vào năm Dần là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Mão vào năm Sửu tốt hay xấu?

meo2

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Mão vào năm Sửu là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Mão vào năm Tý tốt hay xấu?

meo2

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Mão vào năm Tý là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Mão vào năm Hợi tốt hay xấu?

meo2

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Mão vào năm Hợi là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Mão vào năm Tuất tốt hay xấu?

meo1

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Mão vào năm Tuất là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người có Bản mệnh Kim Bạch Kim như thế nào?

gm110-ho-da-hoang-long-1

Hỏi: Tôi sinh năm 1962 tuổi Nhâm Dần, có Bản mệnh là Kim Bạch Kim. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Kim Bạch Kim như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1962 tuổi Nhâm Dần và sinh vào năm 1963 tuổi Quý Mão, đều có more »

Tài vận của người có Bản mệnh Tòng Bá Mộc như thế nào?

ho1

Hỏi: Con tôi sinh năm 2010 tuổi Canh Dần, có Bản mệnh là Tòng Bà Mộc. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Tòng Bá Mộc như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 2010 tuổi Canh Dần và sinh vào năm 2011 tuổi Tân Mão, đều more »

Tài vận của người có Bản mệnh Đại Khê Thủy như thế nào?

ho1

Hỏi: Tôi sinh năm 1974 tuổi Giáp Dần, có Bản mệnh là Đại Khê Thủy. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Đại Khê Thủy như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1974 tuổi Giáp Dần và sinh vào năm 1975 tuổi Ất Mão, đều có more »

Người tuổi Mão sinh vào ngày nào là may mắn?

meo2

Hỏi: Theo Tử Vi thì người tuổi Mão sinh vào ngày nào trong năm Mão là được may mắn? Trả lời: Theo Tử Vi phương Đông, đã chọn ra những ngày sinh may mắn cho những người tuổi Mão theo âm lịch. Ngày sinh may mắn được tính cho tuổi theo Địa Chi, chứ không more »

Tài vận của người có Bản mệnh Thành Đầu Thổ như thế nào?

12-giap-vang-cop-e329-2

Hỏi: Tôi sinh năm 1998 tuổi Mậu Dần, có Bản mệnh là Thành Đầu Thổ. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Thành Đầu Thổ như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1998 tuổi Mậu Dận và sinh vào năm 1999 tuổi Kỷ Mão, đều có more »

Tài vận của người có Bản mệnh Lư Trung Hỏa như thế nào?

ho1

Hỏi: Tôi sinh năm 1986 tuổi Bính Dần, có Bản mệnh là Lư Trung Hỏa. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Lư Trung Hỏa như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1986 tuổi Bính Dần và sinh vào năm 1987 tuổi Đinh Mão, đều có more »

Vận trình tuổi Mão trong năm Đinh Dậu (2017)

meo2

Những người sinh vào các năm âm lịch sau đây đều thuộc tuổi Mão: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999. Vận trình của người tuổi Mão trong năm Đinh Dậu (2017) như sau: Vận trình Tử vi năm nay: Năm Đinh Dậu (2017), tuổi Mão có rất nhiều cơ hội để khẳng định khả năng more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat