xem tử vi Kỷ Sửu 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ

long-quy-hoang-long-nho-m036-2 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ: 29-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Hoàng Long Tướng tinh: Chim Cú, con dòng: Xích Đế, phú quý Mạng: Thích lịch hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thổ Tú: Rối rắm, thị phi Hạn: Diêm Vương, bệnh đường máu more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nam

HM164-2724-Cau-thach-anh-trang

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 21-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Trắng Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Xích Đế, Phú Quý MẠNG: Tích lịch Hỏa (lửa sấm sét) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên la: tinh more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat