Tử Vi 2016 Tuổi Thìn Nam Mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam

d106-ho-lo-bat-tien-nho

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Bát Tiên Tướng tinh: Chó Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Thổ tú : Có chuyện lo buồn HẠN: Ngủ Mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nam

s5154-12-giap-myanmar-1 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Mặt 12 Con Giáp Myanmar Tướng tinh: Con Rắn, Con dòng: Xích Đế, Tân Khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Thái Âm: may mắn, danh lộc HẠN: Diêm vương: phòng bệnh đường more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nam

Rong-dong-D153

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Đồng Tướng tinh: Con Chuột, Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha cát) Sao: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Toán tận: Phòng tai nạn va more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam

Phat-ban-menh-tuoi-Thin-S5069-5

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Con Quạ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thổ tú : Trở ngại, lo âu HẠN: Ngủ Mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam

Phat-ban-menh-tuoi-Thin-S5068-5

Thái Ất Tử Vi 2016: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 7-2-2000 đến 27-1-2001) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Lạc Đà, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương: Có more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat