thái ất tử vi tuổi Tuất 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 84 Tuổi – Dương Nữ

wm185-qua-cau-hong-luc-bao

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 84 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Hồng Lục Bảo RuBy Tướng tinh: Con ngựa. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa ( lửa trên núi) SAO: Mộc Đức : May mắn, danh lộc tốt HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tuất 72 Tuổi – Dương Nữ

w3-npt-tam-da

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tuất 72 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Ngọc Phỉ Thúy Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Huỳnh Đế; phú quý MẠNG: Ốc Thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Thủy Diệu : có chuyện buồn Hạn: Toán tận: trở more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 60 Tuổi – Dương Nữ

h379g-ga-bap-cai

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 60 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 18-92-1958 đến 07-02-1959) Vật Phẩm May Mắn: Gà Bên Bắp Cải Tướng tinh: Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nữ

wm179-ngua-doc-ngoc

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Ngựa Độc Ngọc Hồ Nam Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tuất 36 Tuổi – Dương Nữ

wk175m-ga-trong-phong-thuy

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tuất 36 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Trên Đế Gỗ Nhỏ Tướng tinh: Chim Trĩ. Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy ( Nước biển lớn) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tuất 24 Tuổi – Dương Nữ

wgm114-ga-hac-nga

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tuất 24 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 23-1-1994 đến 10-2-1995) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đá Thạch Anh Đen MẠNG: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: La Hầu : Rối rắm, ốm đau HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao ( Ngựa more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 84 Tuổi – Dương Nam

15644239_10208650364723981_1861480780_n

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 84 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935) Vật Phẩm May Mắn: Gà Mái Đế Thủy Tinh Tướng tinh: Con Ngựa – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn Hạn: Thiên tinh : Rối more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tuất 72 Tuổi – Dương Nam

wkc061-cay-thach-anh-trang

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tuất 72 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Cây Đá Thạch Anh Trắng Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 60 Tuổi – Dương Nam

d166-de-dong

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 60 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 18 – 2 – 1958 đến 7 – 2 – 1959) Vật Phẩm May Mắn: Dê Đồng Trên Nén Vàng Tướng tinh: Con Vượn – Con dòng Thanh Đế, phú quý. MẠNG: Bình địa Mộc ( cây sát đất ) SAO: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nam

gm151-20065-qua-cau-hac-nga

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Cáo –Con dòng Bạch Đế; phú quý MẠNG: Xuyến xoa Kim (Vàng trang sức) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn Hạn: Thiên tinh: Rối rắm, tranh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tuất 36 Tuổi – Dương Nam

wd134-thuyen-buom-dong-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tuất 36 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Thuyền Buồm Đồng Tướng tinh: Con Trĩ – Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tuất 24 Tuổi – Dương Nam

cc2019-tien-12-con-giap-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tuất 24 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Tiền Xu 12 Con Giáp Tướng tinh : Con Ngựa – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: Vân Hớn : Rối rắm, nạn tai HẠN: Thiên more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat