Nam Mạng Tuổi Tuất 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 84 Tuổi – Dương Nam

15644239_10208650364723981_1861480780_n

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 84 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935) Vật Phẩm May Mắn: Gà Mái Đế Thủy Tinh Tướng tinh: Con Ngựa – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn Hạn: Thiên tinh : Rối more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tuất 72 Tuổi – Dương Nam

wkc061-cay-thach-anh-trang

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tuất 72 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Cây Đá Thạch Anh Trắng Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 60 Tuổi – Dương Nam

d166-de-dong

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tuất 60 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 18 – 2 – 1958 đến 7 – 2 – 1959) Vật Phẩm May Mắn: Dê Đồng Trên Nén Vàng Tướng tinh: Con Vượn – Con dòng Thanh Đế, phú quý. MẠNG: Bình địa Mộc ( cây sát đất ) SAO: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nam

gm151-20065-qua-cau-hac-nga

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Cáo –Con dòng Bạch Đế; phú quý MẠNG: Xuyến xoa Kim (Vàng trang sức) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn Hạn: Thiên tinh: Rối rắm, tranh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tuất 36 Tuổi – Dương Nam

wd134-thuyen-buom-dong-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tuất 36 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Thuyền Buồm Đồng Tướng tinh: Con Trĩ – Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tuất 24 Tuổi – Dương Nam

cc2019-tien-12-con-giap-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tuất 24 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Tiền Xu 12 Con Giáp Tướng tinh : Con Ngựa – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: Vân Hớn : Rối rắm, nạn tai HẠN: Thiên more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat