phúc lộc

Biểu tượng và tranh loài dơi

xu-canh-doi-02

Loài dơi còn được gọi là phúc thử (loài chuột phúc), vì chữ “phúc” (chỉ loài dơi) và chữ phúc (phúc lộc) cùng âm, hình dáng loài dơi lại tương tự như loài chuột, do vậy loài dơi trở thành loài vật tượng trưng cho vận khí tất đẹp và hạnh phúc. Biểu tượng có more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat