Xem Tử Vi – Tử Vi

Tử vi tuổi Thân năm Nhâm Thìn (2012)

Gồm có các tuổi Thân sinh năm: 1992, 1980, 1968, 1956. Vận Thế: Tuổi Thân năm nay có quý nhân che trở, có thể được cấp trên, trưởng bối giúp đỡ bổ nhiệm, sự nghiệp cao thăng, thi cử, cử tuyển đều có tốt lành. Song năm nay gặp Ngũ Quỷ Tinh nên phòng tiểu more »

Tử vi tuổi Mùi năm Nhâm Thìn (2012)

Gồm có các tuổi Mùi sinh năm: 1991, 1979, 1967, 1955. Vận Thế Người tuổi Mùi năm nay có Thái Âm Đương Quyền, là nữ tính vận khí rất tốt, năm nay người nữ tuổi Mùi thường được Quý Nhân hỗ trợ, sự nghiệp cao thăng, chính tài thiên tài đều tốt. Tuy nhiên do more »

Tử vi tuổi Ngọ năm Nhâm Thìn (2012)

Gồm có các tuổi Ngọ sinh năm: 1990, 1978, 1966, 1954. Vận Thế: Tuổi Ngọ năm nay có nhiều Quý Nhân trợ giúp, chị vị cao thăng, tài vận hanh thông, danh lợi song thu, sự nghiệp có bước tiến triển lớn. Duy bởi năm nay có Địa Sát nhập cung, cẩn thận thị phi more »

Tử vi tuổi Tỵ năm Nhâm Thìn (2012)

Gồm có các tuổi Tỵ sinh năm: 1989, 1977, 1965, 1953. Vận Thế: Người tuổi Tị năm nay vận thế chuyển xấu, nhiều cản trở khó tiến lên, nam mệnh cũng có lợi, nữ thì xấu nhiều hơn, nam thịnh nữ suy. Thêm có Hối Khí nhập mệnh, e có tai họa bất trắc, sự more »

Tử vi tuổi Thìn năm Nhâm Thìn (2012)

Gồm có các tuổi Thìn sinh năm: 1988, 1976, 1964, 1952. Vận Thế Tuổi Thìn năm nay phạm vào Thái Tuế, sách xưa “Thái Tuế mà xuất hiện, không ốm cũng phá tài” thêm nữa năm nay tuổi Thìn là Hung Tinh tụ tập, là một năm phóng đãng tán bại, bênh tật nguy cơ, more »

Tử vi tuổi Mão năm Nhâm Thìn (2012)

Gồm có các tuổi Mão sinh năm: 1999, 1987, 1975, 1963. Vận Thế: Tuổi mão năm nay phạm vào Hại Thái Tuế, may có gặp Mạch Việt nhập mệnh, sự nghiệp và công tác có khả năng đột phá thăng tiến, có một số vấn đề năm vừa qua còn tồn tại chưa được giải more »

Tử vi tuổi Dần năm Nhâm Thìn (2012)

Gồm có các tuổi Dần sinh năm: 1998, 1986, 1974, 1962. Vận Thế: Người thuộc tuổi Hổ vận trình năm nay có Dịch Mã Tinh nhập mệnh, cho sự thiên di, đi lại di chuyển, có lợi cho thăng chức, ra ngoài cầu tài, thăm thú bạn hữu người thân, có sự trợ giúp có more »

Tử vi tuổi Sửu năm Nhâm Thìn (2012)

Gồm có các tuổi Sửu sinh năm: 1997, 1985, 1972, 1961. Vận Thế Tuổi Sửu năm nay Cát Tinh hội tụ, sự nghiệp có Cát Tinh Quý Nhân tương trợ, tài vận mỗi ngày đều lên cao, đường kiếm tiền rộng mở, sự nghiệp, công tác đều thuận lợi phát triển tốt, chỉ cần nắm more »

Tử vi tuổi Tý năm Nhâm Thìn (2012)

Gồm có các tuổi Tý sinh năm: 1996, 1984, 1972, 1960. Vận Thế Người tuổi Tý năm nay tương hợp với Thái Tuế Thìn, Cát Tinh cao chiếu, mọi sự có thể nói là xứng ý toại lòng.

CÁCH HÓA GIẢI HẠN TAM TAI NĂM NHÂM THÌN (2012)

Mới hơn: CÁCH CÚNG GIẢI HẠN TAM TAI NĂM QUÝ TỴ (2013) Theo phong tục và chiêm nghiệm của các nhà Chiêm Tinh xưa. Ngoài việc cúng Sao giải Hạn hằng năm, những tuổi gặp năm Tam Tai cũng nên cúng giải hạn, cụ thể như năm Nhâm Thìn (2012) thì có 3 tuổi như more »

Vận số của người tuổi Thìn theo giờ sinh

Người tuổi Thìn sinh vào 1 trong 12 giờ, từ giờ Tý đến giờ Hợi, tùy vào giờ sinh của mỗi người, mà có vận số tốt xấu khác nhau. Kể cả tháng sinh và ngày sinh cũng vậy, từ đó tổng hợp lại để biết vận số của mỗi người tốt xấu thế nào…

Vận số của người tuổi Thìn theo ngày sinh

Người tuổi Thìn sinh vào 1 trong 12 ngày, từ ngày Tý đến ngày Hợi, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch, mà có vận số tốt xấu khác nhau. Kể cả tháng sinh và giờ sinh cũng vậy, từ đó tổng hợp lại để biết vận số của mỗi người, để more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat