tử vi tuổi tuất

Tài vận của người tuổi Tuất vào năm Thìn tốt hay xấu?

d275-cho-dong-size-trung-2

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Tuất vào năm Thìn là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Tuất vào năm Mão tốt hay xấu?

cho1

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Tuất vào năm Mão là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Tuất vào năm Dần tốt hay xấu?

d272-cho-dong-size-lon-1

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Tuất vào năm Dần là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Tuất vào năm Sửu tốt hay xấu?

d272-cho-dong-size-lon-2

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Tuất vào năm Sửu là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Tuất vào năm Tý tốt hay xấu?

H406G-CHO-VANG

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Tuất vào năm Tý là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Tuất vào năm Hợi tốt hay xấu?

cho1

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Tuất vào năm Hợi là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Tuất vào năm Tuất tốt hay xấu?

h411g-cho-xanh

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Tuất vào năm Tuất là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người có Bản mệnh Ốc Thượng Thổ như thế nào?

cho1

Hỏi: Con tôi sinh năm 2006 tuổi Bính Tuất, có Bản mệnh là Ốc Thượng Thổ. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Ốc Thượng Thổ như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 2006 tuổi Bính Tuất và sinh vào năm 2007 tuổi Đinh Hợi, đều more »

Tài vận của người có Bản mệnh Sơn Đầu Hỏa như thế nào?

cho-phong-thuy-y366

Hỏi: Tôi sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất, có Bản mệnh là Sơn Đầu Hỏa. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Sơn Đầu Hỏa như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1994 tuổi Giáp Tuất và sinh vào năm 1995 tuổi Ất Hợi, đều có more »

Tài vận của người có Bản mệnh Thoa Xuyến Kim như thế nào?

cho1

Hỏi: Tôi sinh năm 1970 tuổi Canh Tuất, có Bản mệnh là Thoa Xuyến Kim. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Thoa Xuyến Kim như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1970 tuổi Canh Tuất và sinh vào năm 1971 tuổi Tân Hợi, đều có more »

Tài vận của người có Bản mệnh Bình Địa Mộc như thế nào?

chopt

Hỏi: Tôi dự định sinh con vào năm 2018 tuổi Mậu Tuất, có Bản mệnh là Bình Địa Mộc. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Bình Địa Mộc như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 2018 tuổi Mậu Tuất và sinh vào năm 2019 tuổi more »

Người tuổi Tuất sinh vào ngày nào là may mắn?

cho-phong-thuy-y366

Hỏi: Theo Tử Vi thì người tuổi Tuất sinh vào ngày nào trong năm Tuất là được may mắn? Trả lời: Theo Tử Vi phương Đông, đã chọn ra những ngày sinh may mắn cho những người tuổi Tuất theo âm lịch. Ngày sinh may mắn được tính cho tuổi theo Địa Chi, chứ không more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat