tử vi trọn đời

Tài vận của người có Bản mệnh Đại Trạch Thổ như thế nào?

Khỉ phát tài kéo đào tiên

Hỏi: Tôi sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân, có Bản mệnh là Đại Trạch Thổ. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Đại Trạch Thổ như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1968 tuổi Mậu Thân và sinh vào năm 1969 tuổi Kỷ Dậu, đều có more »

Tài vận của người có Bản mệnh Bình Địa Mộc như thế nào?

chopt

Hỏi: Tôi dự định sinh con vào năm 2018 tuổi Mậu Tuất, có Bản mệnh là Bình Địa Mộc. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Bình Địa Mộc như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 2018 tuổi Mậu Tuất và sinh vào năm 2019 tuổi more »

Tài vận của người có Bản mệnh Sa Trung Kim như thế nào?

ngua1

Hỏi: Con tôi sinh năm 2014 tuổi Giáp Ngọ, có Bản mệnh là Sa Trung Kim. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Sa Trung Kim như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 2014 tuổi Giáp Ngọ và sinh vào năm 2015 tuổi Ất Mùi, đều more »

Tài vận của người có Bản mệnh Sơn Hạ Hỏa như thế nào?

khi1

Hỏi: Con tôi sinh năm 2016 tuổi Bính Thân, có Bản mệnh là Sơn Hạ Hỏa. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Sơn Hạ Hỏa như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 2016 tuổi Bính Thân và sinh vào năm 2017 tuổi Đinh Dậu, đều more »

Người tuổi Tuất sinh vào ngày nào là may mắn?

cho-phong-thuy-y366

Hỏi: Theo Tử Vi thì người tuổi Tuất sinh vào ngày nào trong năm Tuất là được may mắn? Trả lời: Theo Tử Vi phương Đông, đã chọn ra những ngày sinh may mắn cho những người tuổi Tuất theo âm lịch. Ngày sinh may mắn được tính cho tuổi theo Địa Chi, chứ không more »

Tài vận của người có Bản mệnh Giang Hạ Thủy như thế nào?

tu-vi-2017-dinh-dau-tuoi-ty-h414g-chuot-vang

Hỏi: Tôi sinh năm 1996 tuổi Bính Tý, có Bản mệnh là Giang Hạ Thủy. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Giang Hạ Thủy như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1996 tuổi Bính Tý và sinh vào năm 1997 tuổi Đinh Sửu, đều có more »

Người tuổi Ngọ sinh vào ngày nào là may mắn?

ngua1

Hỏi: Theo Tử Vi thì người tuổi Ngọ sinh vào ngày nào trong năm Ngọ là được may mắn? Trả lời: Theo Tử Vi phương Đông, đã chọn ra những ngày sinh may mắn cho những người tuổi Ngọ theo âm lịch. Ngày sinh may mắn được tính cho tuổi theo Địa Chi, chứ không more »

Tài vận của người có Bản mệnh Thành Đầu Thổ như thế nào?

12-giap-vang-cop-e329-2

Hỏi: Tôi sinh năm 1998 tuổi Mậu Dần, có Bản mệnh là Thành Đầu Thổ. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Thành Đầu Thổ như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1998 tuổi Mậu Dận và sinh vào năm 1999 tuổi Kỷ Mão, đều có more »

Người tuổi Dần sinh vào ngày nào là may mắn?

ho1

Hỏi: Theo Tử Vi thì người tuổi Dần sinh vào ngày nào trong năm Dần là được may mắn? Trả lời: Theo Tử Vi phương Đông, đã chọn ra những ngày sinh may mắn cho những người tuổi Dần theo âm lịch. Ngày sinh may mắn được tính cho tuổi theo Địa Chi, chứ không more »

Tài vận của người có Bản mệnh Tang Đố Mộc như thế nào?

chuot-vang-trang-ngoc-H413G-01

Hỏi: Tôi sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý, có Bản mệnh là Tang Đố Mộc. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Tang Đố Mộc như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1972 tuổi Nhâm Tý và sinh vào năm 1973 tuổi Quý Sửu, đều có more »

Người tuổi Thìn sinh vào ngày nào là may mắn?

rongvonngoc3

Hỏi: Theo Tử Vi thì người tuổi Thìn sinh vào ngày nào trong năm Thìn là được may mắn? Trả lời: Theo Tử Vi phương Đông, đã chọn ra những ngày sinh may mắn cho những người tuổi Thìn theo âm lịch. Ngày sinh may mắn được tính cho tuổi theo Địa Chi, chứ không more »

Tài vận của người có Bản mệnh Hải Trung Kim như thế nào?

chuot

Hỏi: Tôi sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý, có Bản mệnh là Hải Trung Kim. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Hải Trung Kim như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1984 tuổi Giáp Tý và sinh vào năm 1985 tuổi Ất Sửu, đều có more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat