ý nghĩa thạch lựu

Thạch lựu – lựu chứa trăm hạt, ngàn con như một

30-cay-thach-luu

Tương truyền thạch lựu là loại cây do Trương Khiên thời Hán Vũ Đế đi sứ Tây Vực mang về từ An Thạch, nên gọi là an thạch lựu. Nhưng qua việc khai quật mộ Hán Mã Vương Đôi có thể thấy, người Hoa đã có thạch lựu từ trước thời Tây Hán. Hoa thạch more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat