xem tướng tóc

Nghệ thuật xem tướng MẶT

xem-tuong-mat-dan-ong

Người xưa nói: “nhơn ư trung xuất hình ư ngoại” nghĩa là : “lòng con người ra sao, phát hiện ra ngoài như vậy”. Đó là câu nói chỉ rõ về hình tướng. Biết xem tướng rất có ích cho mọi việc ở đời, dù không phải là chuyên nghiệp như các nhà tướng sổ more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat