tuvi xem bói

Bản chất của người tuổi Tý (Chuột) theo quan niệm đông phương.

Khôn ngoan lại nhanh trí. Tuổi Chuột tận hưởng của dư thừa dù hư hỏng, tệ hại và lại rất mực hài lòng về việc này. Tuổi này mê hương vị ngon ngọt và còn khoe ra cho mọi người biết nếu gặp dịp. Ngoài tật này ra, tuổi Chuột chơi với ai cũng được more »

Xem Tử vi trọn đời TUỔI HỢI: Quý Hợi, Tân Hợi, Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Ất Hợi

Nam Mạng – Ất Hợi Sanh năm: 1935, 1995 và 2055

Xem Tử vi trọn đời TUỔI TUẤT: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất

Nam mạng – Giáp Tuất Sanh năm:1934 đến 1994 và 2054

Xem Tử vi trọn đời TUỔI DẬU: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu

Nam Mạng – Ất Dậu Sanh năm: 1945, 2005 và 2065

Xem Tử vi trọn đời TUỔI THÂN: Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân

Nam Mạng – Bính Thân Sanh năm: 1956, 2016 và 2076

Xem Tử vi trọn đời TUỔI MÙI: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi

Nam Mạng – Ất Mùi Sanh năm: 1955, 2015 và 2075

Xem Tử vi trọn đời TUỔI NGỌ: Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ

Nam Mạng – Giáp Ngọ Sanh năm: 1954, 2014 và 2074

Xem Tử vi trọn đời TUỔI TỴ: Ất Tỵ , Đinh Tỵ , Kỷ Tỵ , Tân Tỵ , Quý Tỵ

Nam Mạng – Ất Tỵ Sanh năm:1905, 1965 và 2025

Xem Tử vi trọn đời TUỔI THÌN: Giáp Thìn , Bính Thìn , Mậu Thìn , Canh Thìn , Nhâm Thìn

Nam mạng – Giáp Thìn Sanh năm: 1904, 1964 và 2024

Xem Tử vi trọn đời TUỔI MÃO : Ất Mão , Đinh Mão , Kỷ Mão , Tân Mão , Quý Mão

Nam Mạng – Ất Mão Sanh năm: 1915, 1975 và 2035

Xem Tử vi trọn đời TUỔI DẦN : Giáp Dần , Bính Dần , Mậu Dần , Canh Dần , Nhâm Dần

Nam Mạng – Giáp Dần Sanh năm: 1914 đến 1974 và 2034

Xem Tử vi trọn đời TUỔI SỬU : Ất Sửu , Đinh Sửu , Kỷ Sửu , Tân Sửu , Quý Sửu

Nam mạng – Ất Sửu Sanh năm: 1925, 1985 và 2045

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat