số mạng tuổi thân

Tài vận của người tuổi Thân vào năm Hợi tốt hay xấu?

khi2

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Thân vào năm Hợi là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người tuổi Thân vào năm Tuất tốt hay xấu?

khi1

Hỏi: Theo Tử vi thì tài vận của người tuổi Thân vào năm Tuất là tốt hay xấu? Trả lời: Theo Tử vi thì tài vận lưu niên của sinh tiêu được tính theo Địa Chi, tức là tính tuổi của mỗi người theo Địa Chi, để biết tài vận tốt hay xấu rơi vào more »

Tài vận của người có Bản mệnh Thạch Lựu Mộc như thế nào?

khi1

Hỏi: Tôi sinh năm 1980 tuổi Canh Thân, có Bản mệnh là Thạch Lựu Mộc. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Thạch Lựu Mộc như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1980 tuổi Canh Thân và sinh vào năm 1981 tuổi Tân Dậu, đều có more »

Tài vận của người có Bản mệnh Tuyền Trung Thủy như thế nào?

khi2

Hỏi: Con tôi sinh năm 2004 tuổi Giáp Thân, có Bản mệnh là Tuyền Trung Thủy. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Tuyền Trung Thủy như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 2004 tuổi Giáp Thân và sinh vào năm 2005 tuổi Ất Dậu, đều more »

Tài vận của người có Bản mệnh Kiếm Phong Kim như thế nào?

khimayman

Hỏi: Tôi sinh năm 1992 tuổi Nhâm Thân, có Bản mệnh là Kiếm Phong Kim. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Kiếm Phong Kim như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1992 tuổi Nhâm Thân và sinh vào năm 1993 tuổi Quý Dậu, đều có more »

Tài vận của người có Bản mệnh Đại Trạch Thổ như thế nào?

Khỉ phát tài kéo đào tiên

Hỏi: Tôi sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân, có Bản mệnh là Đại Trạch Thổ. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Đại Trạch Thổ như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 1968 tuổi Mậu Thân và sinh vào năm 1969 tuổi Kỷ Dậu, đều có more »

Tài vận của người có Bản mệnh Sơn Hạ Hỏa như thế nào?

khi1

Hỏi: Con tôi sinh năm 2016 tuổi Bính Thân, có Bản mệnh là Sơn Hạ Hỏa. Vậy cho tôi hỏi, theo Tử Vi thì tài vận của Bản mệnh Sơn Hạ Hỏa như thế nào? Trả lời: Người nào sinh vào năm 2016 tuổi Bính Thân và sinh vào năm 2017 tuổi Đinh Dậu, đều more »

Người tuổi Thân sinh vào ngày nào là may mắn?

khimayman

Hỏi: Theo Tử Vi thì người tuổi Thân sinh vào ngày nào trong năm Thân là được may mắn? Trả lời: Theo Tử Vi phương Đông, đã chọn ra những ngày sinh may mắn cho những người tuổi Thân theo âm lịch. Ngày sinh may mắn được tính cho tuổi theo Địa Chi, chứ không more »

Người tuổi Thân sinh vào thời điểm nào trong ngày thì có tài vận tốt?

KHỈ5

Hỏi: Người tuổi Thân sinh vào thời điểm nào trong ngày thì có tài vận tốt? Trả lời: – Trong Tử vi, người tuổi Thân sinh vào buổi sáng không thích đề cao bản thân, luôn thân thiết với mọi người, có tài ngoại giao. Nhưng họ không thận trọng, đối đãi không chu đáo more »

Người tuổi Thân sinh vào 3 tháng mùa đông thì tài vận như thế nào?

KHỈ5

Hỏi: Người tuổi Thân sinh vào 3 tháng mùa đông: Tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch thì có tài vận như thế nào? Trả lời: Trong Tử vi thì người tuổi Thân sinh vào 3 tháng mùa đông: Tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch, thì không có chí hướng lớn, không more »

Người tuổi Thân sinh vào 3 tháng mùa thu thì tài vận như thế nào?

KHỈ4

Hỏi: Người tuổi Thân sinh vào 3 tháng mùa thu: Tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch thì có tài vận như thế nào? Trả lời: Trong Tử vi thì người tuổi Thân sinh vào 3 tháng mùa thu: Tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch, thì có tài trí hơn người, nỗ more »

Người tuổi Thân sinh vào 3 tháng mùa hạ thì tài vận như thế nào?

KHỈ3

Hỏi: Người tuổi Thân sinh vào 3 tháng mùa hạ: Tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch thì có tài vận như thế nào? Trả lời: Trong Tử vi thì người tuổi Thân sinh vào 3 tháng mùa hạ: Tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch, có năng lực dồi dào, chăm chỉ more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat