sao thiên y

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG NAM.

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc, âm Mộc), ở nhà hướng Nam thuộc cung Ly (hành Hỏa, âm Hỏa) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y, nhưng không tốt. Hỏa phong đinh hy, gia hảo more »

NGƯỜI MỆNH CUNG LY Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Ly, ở nhà hướng Đông Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Ly (hành Hỏa, âm Hỏa), ở nhà hướng Đông Nam thuộc cung Tốn (hành Mộc, âm Mộc) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y, nhưng không tốt. Phú quý phạp tự, more »

NGƯỜI MỆNH CUNG KHÔN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY

Hỏi: Người có Mệnh cung Khôn, ở nhà hướng Tây thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khôn (hành Thổ, âm Thổ), ở nhà hướng Tây, cung Đoài (hành Kim, âm Kim), thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y, nhưng không tốt. Trạch địa tài long, dị tánh cư.

NGƯỜI MỆNH CUNG ĐOÀI Ở NHÀ HƯỚNG TÂY NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Đoài, ở nhà hướng Tây Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Đoài (hành Kim, âm Kim), ở nhà hướng Tây Nam thuộc cung Khôn (hành Thổ, âm Thổ) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y, nhưng không tốt. Địa trạch tấn tài, more »

NGƯỜI MỆNH CUNG KHẢM Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Khảm, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy, dương Thủy), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc, dương Mộc) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y. Nhưng ở lâu dài thì không tốt. Lôi thủy more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CHẤN Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Chấn, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Chấn (hành Mộc, dương Mộc), ở nhà hướng Bắc thuộc cung Khảm (hành Thủy, dương Thủy) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y. Nhưng ở lâu thì không tốt. Thủy lôi phát more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Đông Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim, dương Kim), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ, dương Thổ) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Thiên Y. Sơn khởi thiên trung, tử quý more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Tây Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ, dương Thổ), ở nhà hướng Tây Bắc thuộc cung Càn (hành Kim, dương Kim) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Thiên Y. Thiên lâm sơn thượng, gia phú more »

Nguồn gốc của “Hồ lô thu bệnh khí” như thế nào?

ho-lo-bat-tien

Vào cuối đời Đông Hán có một chàng trai tên gọi là Phí Trường Phòng. Một hôm Phí Trường Phòng đang một mình uống rượu trong quán thì chợt thấy có một ông lão râu tóc bạc phơ treo một chiếc Hồ lô bên đường, bán thuốc. Vì đang lúc nhàn rỗi, chẳng có việc more »

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Ly ở nhà hướng Đông Nam tốt như thế nào?

cungly7

Hỏi: Tôi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, muốn mua nhà hướng Đông Nam, nhiều người bảo hướng này tốt với tuổi của tôi, nhưng tôi không biết tốt như thế nào? Xin cho tôi lời khuyên. Trả lời: Gia chủ tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Bản mệnh Phúc Đăng Hỏa, Mệnh cung (Cung more »

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Càn xây nhà hướng Đông Bắc có tốt không?

cungcan4

Hỏi: Tôi tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, bố mẹ tôi có cho một lô đất hướng Đông Bắc để xây nhà, nhưng tôi không biết tuổi của tôi xây nhà hướng Đông Bắc có tốt không? Xin cho tôi lời khuyên. Trả lời: Gia chủ tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, Bản mệnh Sơn more »

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Cấn ở nhà hướng Tây Bắc tốt hay xấu?

cungcấn3

Hỏi: Tôi sinh năm 1983, ở nhà hướng Tây Bắc, tôi xem sách phong thủy bảo là hướng này tốt với tuổi của tôi, nhưng cũng có sách phong thủy khác bảo là không tốt. Vậy cho tôi hỏi tuổi của tôi ở nhà hướng Tây Bắc không tốt ở điểm nào? Trả lời: Gia more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat