mơ thấy ốc sên

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy ốc sên

ốc sên

Tốc độ vận động của ốc sên tượng trưng cho hành động trực tiếp, có kế hoạch và cẩn trọng Mơ thấy ốc sên tượng trưng cho sự mẫn cảm yếu mềm và hành động chậm chạp. Mơ thấy ốc sên là lời cảnh báo cho người nằm mơ, nhắc nhở không nên để tốc more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat