mơ thấy khỉ

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy khỉ

Mơ thấy khỉ

– Chiêm bao thấy khỉ là điềm dối trá, xảo quyệt. – Chiêm bao thấy khỉ là điềm dối trá, xảo quyệt. – Thấy khỉ bao vây mình là bị kẻ tiểu nhân quấy nhiễu. – Thấy khỉ cắn là thất thế trong công việc. – Thấy khỉ leo cây hay leo núi là có more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat