lễ trúc cơ

Những nghi lễ cần thiết khi làm nhà mới của người xưa

nc4

Từ khi bắt tay vào làm nhà đến khi ngôi nhà được hoàn tất, thưở xưa người Việt chúng ta ngoài việc chọn được hướng tốt và thế đất tốt, và còn phải tiến hành nhiều nghi lễ. Sau đây là một số nghi lễ cần thiết khi làm nhà mới của người Việt xưa, more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat