vật phẩm tăng cường đường con cái

Thạch lựu – lựu chứa trăm hạt, ngàn con như một

30-cay-thach-luu

Tương truyền thạch lựu là loại cây do Trương Khiên thời Hán Vũ Đế đi sứ Tây Vực mang về từ An Thạch, nên gọi là an thạch lựu. Nhưng qua việc khai quật mộ Hán Mã Vương Đôi có thể thấy, người Hoa đã có thạch lựu từ trước thời Tây Hán. Hoa thạch more »

Táo, Dẻ – từ lễ vật gặp mặt tới vật rải giường

cay-tao

Cây táo, cây dẻ mặc dù không nổi tiếng như cây tùng và thần kỳ như cây bách, nhưng lại là loại cây quen thuộc với cuộc sống của nhân dân, có quan hệ mật thiết với cuộc sống của con người, vừa có giá trị thực dụng, vừa mang đậm ý nghĩa văn hóa more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat