vận mệnh Nam mạng tuổi Hợi năm Đinh Dậu 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Hợi 83 Tuổi – Âm Nam

d243-ho-lo-bat-quai-lon

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Hợi 83 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 4-2-1935 đến 23-1-1936) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Bát Quái Đồng Lớn Tướng tinh: Con Hươu – Con dòng Xích Đế, cô quanh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ Mộ: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Hợi 71 Tuổi – Âm Nam

dt150-voi-bach-ngoc

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Hợi 71 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Voi Đá Bạch Ngọc Tướng tinh: Con dơi – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Thái Âm: May mắn, Phúc lộc tốt HẠN: Diêm vương: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Hợi 59 Tuổi – Âm Nam

s811-ty-huu-than-tre

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Hợi 59 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Trên Thân Tre Tướng tinh: Con Gấu – Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên La: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Hợi 47 Tuổi – Âm Nam

r054-trung-ngu-hanh

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Hợi 47 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Trứng Ngũ Hành Tướng tinh: Con Cọp – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Xuyên xoa Kim (Vàng nữ trang) SAO: Thổ Tú, Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ Mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Hợi 35 Tuổi – Âm Nam

kc062-cay-ma-nao-sieu-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Hợi 35 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984) Vật Phẩm May Mắn: Cây Mã Não Đỏ Tướng tinh: Con Gà – Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy ( nước biển lớn) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiêm La more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Hợi 23 Tuổi – Âm Nam

wg061a-ga-trong-de-go

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Hợi 23 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 31-1-1995 đến 18-2-1996) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trống Vàng Tướng tinh: Con Hươu – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: Thái Dương : May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán Tận : more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat