vận mệnh Nam mạng Quý Tị 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nam

H436G-Ran-vang

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Châu Đỏ Tướng tinh: Con Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng MẠNG : Trường Lưu Thủy (Nước sông dài) SAO : La Hầu: Ốm đau, hao tài HẠN: Tam Kheo: Phòng more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat