vận mệnh Nam mạng Đinh Mùi 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nam

H092-1158-290gr-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 09-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn: Lát Đá Mã Não Thạch Anh Tướng tinh: Con Rồng, Con dòng: Hắc Đế, Tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) SAO : Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat