vận mệnh Nam mạng Bính Thìn 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nam

Rong-dong-D153

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Đồng Tướng tinh: Con Chuột, Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha cát) Sao: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Toán tận: Phòng tai nạn va more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat