tử vi thứ bảy ngày 26 tháng 10

Tử vi hàng ngày: Thứ bảy của bạn 26/10/2019

s6677-chuoi-hat-dong-tien-xen-hat-phi-thuy-hat-luu-2

Thiên Bình có thể gặp chút rắc rối trong công việc khi thiếu suy nghĩ thấu đáo trong lời nói. Có những chuyện đã qua rồi thì không nên nhắc lại làm gì, hãy để cho nó được ngủ yên chứ đừng đào sâu, bới móc làm gì vì nó cũng chẳng mang đến may more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat