Tử Vi 2016 Tuổi Tý Nữ Mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Tý 21 Tuổi – Dương Nữ

Rong-lam-ngoc-trung-HM049-01

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Tý 21 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 19-2-1996 đến 06-2-1997) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Đá Lam Ngọc TƯỚNG TINH: Con Rắn, Con dòng: Hắc Đế, Cô Quạnh MẠNG: Giang Hà Thủy (Nước cuối Sông) SAO: Mộc Đức: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Ngũ Mộ: phòng mất more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Tý 45 Tuổi – Dương Nữ

H506G-Ho-lo-xanh-2 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Tý 45 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 15-2-1972 đến 02-2-1973) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Xanh Bình An Tướng tinh: Con Beo, Con Dòng: Thanh Đế, quan lộc, tân khổ Mạng: Tang đố Mộc (Cây Dâu Tằm) Sao: Thủy Diệu: tai tiếng, lo buồn Hạn: Toán Tận: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Tý 69 Tuổi – Dương Nữ

s5154-12-giap-myanmar-1 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Tý 69 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 10-2-1948 đến 28-1-1949) Vật Phẩm May Mắn: Mặt 12 Con Giáp Myanmar Tướng tinh: Chó Sói Con Dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Thích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Sao: La hầu: Thị Phi, đau ốm Hạn : Địa Võng : more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Tý 33 Tuổi – Dương Nữ

H370G-1

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Tý 33 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 02-2-1984 đến 19-1-1985) Vật Phẩm May Mắn: Khỉ Ôm Túi Phước TƯỚNG TINH: Con Sói, Con dòng: Bạch Đế. Phú quý MẠNG: Hải Trung Kim (Vàng giữa biển) SAO: La hầu: Trở ngại, ốm đau HẠN: Diêm Vương: Phòng bệnh nạn, more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Canh Tý 57 Tuổi – Dương Nữ

H484G-Dai-bang-2 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Canh Tý 57 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 28-1-1960 đến 14-2-1961) Vật Phẩm May Mắn: Đại Bàng Bánh Lái TƯỚNG TINH: Con Rắn, Con dòng: Huỳnh Đế. Quan lộc cô quạnh MẠNG: Bích thượng Thổ (Đất trên đường) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat