tử vi 2016 Giáp Thìn của bạn

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ

di-lac-mat-meo-dung-s809-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di lạc Đá Mắt Mèo TƯỚNG TINH: Con Rắn Con dòng : Xích Đế, Tân khổ MẠNG: Phú đăng Hỏa (lửa cây đèn hải đăng) SAO: Thái Bạch. (Hao Tốn – ốm đau). more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nam

s5154-12-giap-myanmar-1 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Mặt 12 Con Giáp Myanmar Tướng tinh: Con Rắn, Con dòng: Xích Đế, Tân Khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Thái Âm: may mắn, danh lộc HẠN: Diêm vương: phòng bệnh đường more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat