thái ất tử vi Nhâm Thìn 65 tuổi Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ

CC2018-ho-lo-tu-nhien-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27 -1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ lô Tự Nhiên TƯỚNG TINH: Chó sói con dòng; Hắc Đế, trường mang MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Vân Hớn. (Rối Rắm – ốm đau). HẠN: Ngũ Mộ. more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat