sao xấu lục sát

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Tây thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc), ở nhà hướng Tây thuộc cung Đoài (hành Kim) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Hổ phùng hạn địa diệc âm thương.

NGƯỜI MỆNH CUNG ĐOÀI Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Đoài, ở nhà hướng Đông Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Đoài (hành Kim), ở nhà hướng Đông Nam thuộc cung Tốn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Phong sinh hiện hổ, thương trưởng phu.

NGƯỜI MỆNH CUNG KHÔN Ở NHÀ HƯỚNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG NAM.

Hỏi: Người có Mệnh cung Khôn, ở nhà hướng Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khôn (hành Thổ), ở nhà hướng Nam thuộc cung Ly (hành Hỏa) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Hỏa đáo nhân môn, quả phụ tuyệt.

NGƯỜI MỆNH CUNG LY Ở NHÀ HƯỚNG TÂY NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Ly, ở nhà hướng Tây Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Ly (hành Hỏa), ở nhà hướng Tây Nam thuộc cung Khôn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Nhân kiến môn hỏa, đa quả mẫu.

NGƯỜI MỆNH CUNG CHẤN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Chấn, ở nhà hướng Đông Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Chấn (hành Mộc), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Lôi sơn tương kiến, tiểu nhi ương.

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Long phó sơn trung, thiếu nhi lang.

NGƯỜI MỆNH CUNG KHẢM Ở NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Khảm, ở nhà hướng Tây Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy), ở nhà hướng Tây Bắc thuộc cung Càn (hành Kim) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Thiên môn lạc thủy xuất dâm cuồng.

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim), ở nhà hướng Bắc thuộc cung Khảm (hành Thủy) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Thủy tuyệt càn khí: dâm, bại, tuyệt.

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Khảm mua nhà hướng Tây Bắc phạm sao xấu Lục sát và cách hóa giải?

cungkham6

Hỏi: Tôi sinh năm 1972, có mua một ngôi nhà hướng Tây Bắc được mấy năm nay, nhưng từ khi gia đình tôi dọn về ở ngôi nhà này thì mọi vận xui đều đến với gia đình của chúng tôi. Vậy cho tôi hỏi ngôi nhà hướng Tây Bắc này có phong thủy xấu more »

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Chấn mua nhà hướng Đông Bắc phạm sao xấu Lục sát và cách hóa giải?

cungchan5

Hỏi: Tôi sinh năm 1988, tuổi Mậu Thìn, có ý định mua nhà hướng Đông Bắc, nhưng bố mẹ của tôi đã đi xem thầy và khuyên tôi không nên mua nhà hướng này, vì rất xấu với tuổi của tôi. Vậy nhà hướng Đông Bắc xấu với tuổi của tôi như thế nào và more »

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Khôn ở nhà hướng Nam phạm sao xấu Lục sát và cách hóa giải?

cungkhon5

Hỏi: Tôi sinh năm 1977, mua nhà hướng Nam được bốn năm nay, nhưng từ khi dọn về ở đến nay, thì công việc làm ăn của tôi luôn gặp nhiều rắc rối, vậy nhà tôi mua có phạm gì về phong thủy không? Nếu có phạm về phong thủy, thì tôi phải hóa giải more »

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Càn mua nhà hướng Bắc phạm sao xấu Lục sát và cách hóa giải?

cung càn5

Hỏi: Tôi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, có ý định mua nhà hướng Bắc, vì ngôi nhà này rất đẹp, nhưng bạn của tôi khuyên tôi không nên mua nhà hướng này, vì rất xấu với tuổi của tôi. Vậy nhà hướng Bắc xấu với tuổi của tôi như thế nào và có cách more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat