sao mão nhật kê

SAO MÃO NHẬT KÊ TỐT HAY XẤU?

S43 MNK

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao MÃO NHẬT KÊ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat