sao họa hại

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG NAM.

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ), ở nhà hướng Nam thuộc cung Ly (hành Hỏa) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Hỏa sơn phụ cương, kinh bất đều.

NGƯỜI MỆNH CUNG LY Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Ly, ở nhà hướng Đông Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Ly (hành Hỏa), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Sơn phùng hỏa hủy, phụ nữ cương.

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Tây Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy), ở nhà hướng Tây thuộc cung Đoài (hành Kim) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Càn Tốn sản vong, tâm thối thống.

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Đông Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim), ở nhà hướng Đông Nam thuộc cung Tốn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Phong thiên đông thống, sát trưởng phu.

NGƯỜI MỆNH CUNG KHÔN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Khôn, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khôn (hành Thổ), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Long nhập nhân môn, thương lão mẫu.

NGƯỜI MỆNH CUNG CHẤN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Chấn, ở nhà hướng Tây Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Chấn (hành Mộc), ở nhà hướng Tây Nam thuộc cung Khôn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Nhân lâm long vị, mẫu sản vong.

NGƯỜI MỆNH CUNG KHẢM Ở NHÀ HƯỚNG TÂY THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY

Hỏi: Người có Mệnh cung Khảm, ở nhà hướng Tây thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy), ở nhà hướng Tây thuộc cung Đoài (hành Kim) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Bạch hổ đầu giang, lục súc thương.

NGƯỜI MỆNH CUNG ĐOÀI Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Đoài, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Đoài (hành Kim), ở nhà hướng Bắc thuộc cung Khảm (hành Thủy) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Trạch ngộ thủy tiết, thiếu nữ vong.

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Khảm mua nhà hướng Tây phạm sao xấu Họa hại và cách hóa giải?

cungkham8

Hỏi: Tôi sinh năm 1981, vừa mua được ngôi nhà hướng Tây, tôi nghe bạn của tôi bảo là tuổi của tôi mua nhà hướng Tây rất xấu về phong thủy? Vậy xin cho tôi biết cách hóa giải ngôi nhà phạm hướng xấu này như thế nào? Trả lời: Gia chủ sinh năm 1981, more »

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Cấn mua nhà hướng Nam phạm sao xấu Họa hại và cách hóa giải?

cungcấn8

Hỏi: Tôi sinh năm 1983, cách đây hai năm tôi có mua một ngôi nhà nhà hướng Nam, nhưng từ khi dọn về ở đến nay, thì công việc làm ăn của tôi không may mắn, và gia đình cũng không yên, vậy cho tôi hỏi nhà hướng Nam này có hợp với tuổi của more »

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Càn ở nhà hướng Đông Nam phạm sao xấu Họa hại và cách hóa giải?

cungcan7

Hỏi: Tôi sinh năm 1976, có mua một ngôi nhà nhà hướng Đông Nam, nhưng từ khi dọn về ở đến giờ, thì công việc làm ăn của tôi thật bế tắc, và gia đình cũng không yên, vậy cho tôi hỏi hướng nhà này có hợp với tuổi của tôi không? Nếu không hợp more »

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Chấn ở nhà hướng Tây Nam phạm sao xấu Họa hại và cách hóa giải?

cung chấn3

Hỏi: Tôi sinh năm 1970 tuổi Canh Tuất, đang xây nhà hướng Tây Nam, tôi nghe nói tuổi của tôi xây nhà hướng này rất xấu về phong thủy? Vậy cho tôi biết cách hóa giải ngôi nhà phạm hướng xấu này như thế nào? Trả lời: Gia chủ sinh năm 1970, tuổi Canh Tuất, more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat