rồng phượng phong thủy

[Video] Biểu tượng Rồng Phượng mang lại sự thành công và thịnh vượng

video

RỒNG PHƯỢNG- BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG 🌻🌻 Bạn muốn danh vọng và thành công?! 🌻🌻🌻 Bạn muốn có một vật phẩm thể hiện cho sức mạnh và sự phục hồi của mình?! 🌹Hoặc bạn muốn hôn nhân hạnh phúc , gia đình ấm no 👉🏻 Hãy nhấc điện thoại lên more »

Phượng Hoàng ( Chim Phụng ) – loài chim của ngũ hành

Chim phượng hoàng thường được mô tả có đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá với năm màu và cao sáu thước. Nó tượng trưng cho sáu vật chất mà ngày nay có thể hiểu nôm na như sau: đầu là bầu trời, mắt là Mặt trời, lưng là Mặt trăng, cánh more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat