nằm mơ thấy âm nhạc

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ về âm nhạc

âm nhạc

– Nằm mơ thấy tấu nhạc thì khóc than. – Nằm mơ thấy đánh trống: có tin xa đến. – Nằm mơ thấy múa: có chuyên kinh sợ. – Nằm mơ thấy ca hát: có chuyện cãi cọ – Nằm mơ thấy có người đánh đàn cầm đàn sắt: rất vui. – Nằm mơ thấy more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat