mơ về người khác chỉ dẫn mình

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy người khác chỉ dẫn mình

chỉ dẫn mình

Người nằm mơ nên dựa vào tri thức của mình để giữ được quyền uy. Ngoài ra, còn phải khiêm tốn và vứt bỏ tư tưởng tư lợi nếu có trong mình. Nếu mơ thấy mình chỉ dẫn người khác, nghĩa là biết rõ mình đang làm gì, cần đi đến đâu. Mơ thấy người more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat