mệnh cung tốn

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Tây thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc), ở nhà hướng Tây thuộc cung Đoài (hành Kim) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Hổ phùng hạn địa diệc âm thương.

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Đông Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Tuyệt Mạng. Sơn ngộ phong môn, quả mẫu tuyệt.

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Tây Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy), ở nhà hướng Tây thuộc cung Đoài (hành Kim) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Càn Tốn sản vong, tâm thối thống.

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Tây Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc, âm Mộc), ở nhà hướng Tây Nam thuộc cung Khôn (hành Thổ, âm Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Ngũ Quỹ. Nhân mai địa hộ, lão more »

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG NAM.

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc, âm Mộc), ở nhà hướng Nam thuộc cung Ly (hành Hỏa, âm Hỏa) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y, nhưng không tốt. Hỏa phong đinh hy, gia hảo more »

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Lôi phong tương phối, tốc phát phúc.

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc), ở nhà hướng bắc thuộc cung Khảm (hành Thủy) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Sanh Khí. Thủy Mộc Vinh Hoa: Phát Nữ Tú.

Kích hoạt cung Tình duyên theo từng Mệnh cung của mỗi người

hoamaudonvauyenuong

Mỗi người có cung Tình duyên ở một góc khác nhau, do đó họ phải cung cấp năng lượng cho những góc khác nhau để kích hoạt cung tình duyên tương ứng. Thường thì trong bát quái đồ, góc Tây Nam tăng cường vận may về các mối quan hệ cho mọi người trong nhà. more »

Tuổi gia chủ có Mệnh cung Tốn ở nhà hướng Đông Bắc phạm sao xấu Tuyệt mạng và cách hóa giải?

cungton1

Hỏi: Tôi sinh năm 1987 tuổi Đinh mão, xây nhà hướng Đông Bắc, tôi nghe nói rất xấu về phong thủy? Vậy tôi làm cách nào để hóa giải hướng xấu này? Trả lời: Gia chủ sinh năm 1987, tuổi Đinh Mão, Bản mệnh Lư Trung Hỏa, Mệnh cung (Cung phi) dùng trong phong thủy more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat