mâm quả cưới

Mâm quả cưới hỏi truyền thống cho ngày hôn lễ trọng đại

mam-qua-cuoi-hoi

Theo phong tục từng miền, thành phần và số lượng mâm quả cưới hỏi có thể khác nhau. Tuy nhiên, có những thứ trong mâm quả cưới hỏi không thể thiếu được. Đây là sính lễ quan trọng để nhà trai mang sang nhà gái làm lễ Nạp tài. Ý nghĩa của mâm quả cưới more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat