dơi ngũ phúc

Dơi – Bình an ngũ phúc từ trời đến

doi-chieu-tai

Theo quan niệm lưu truyền trong dân gian, dơi do chuột biến hóa mà thành, chuột sau khi ăn muối sẽ biến thành dơi. Đầu và thân dơi trông giống chuột, nên còn được gọi là “phi thử” (chuột bay), “tiên thử” (chuột tiên). Sở dĩ có cách nói này, nguyên nhân vì hình tượng more »

Biểu tượng và tranh loài dơi

xu-canh-doi-02

Loài dơi còn được gọi là phúc thử (loài chuột phúc), vì chữ “phúc” (chỉ loài dơi) và chữ phúc (phúc lộc) cùng âm, hình dáng loài dơi lại tương tự như loài chuột, do vậy loài dơi trở thành loài vật tượng trưng cho vận khí tất đẹp và hạnh phúc. Biểu tượng có more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat