bói toán

Phương pháp cải vận khi bát tự (tứ trụ) bị thiếu hành Mộc (P.II)

NH.

Người mệnh thiếu Mộc cầm tinh con giáp khác nhau có thể làm tăng cường vận Mộc cho mình thông qua những việc làm khác nhau. Căn cứ theo từng con giáp để phân tích hành vi của người mệnh thiếu Mộc trong bát tự (tứ trụ). Nguyên lý của lý luận này chính là more »

Xem Bói Tình Yêu – Xem Đường Tình Duyên cho Đôi Lứa

Man Helping Woman with Seat

Đây là phương pháp tra cứu xem hai người nam nữ có hợp nhau xét về đường cung mệnh, ngũ hành, quẻ dịch và can chi hay không? Tuy nhiên tính chính xác chỉ là tương đối và dựa vào kiến thức, sách vở của các bậc tiền nhân để lại. Chỉ dùng để tham more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat