Hóa giải cung Ly khắc cung Càn, cung Đoài như thế nào?

hoa khac kim

Hỏi: Chồng có cung phi là cung Ly, thuộc hành Hỏa. Nếu vợ có cung phi là cung Càn, thuộc hành Kim, hoặc vợ có cung phi là cung Đoài, cũng thuộc hành Kim. Thì cách hóa giải hành Hỏa khắc hành Kim như thế nào, để cuộc sống hôn nhân được tốt đẹp, và more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ LY VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

ly càn

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là LY, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ CẤN VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

cấn khôn

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là CẤN, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ ĐOÀI VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

đoài tốn

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là ĐOÀI, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ CÀN VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

càn chấn

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là CÀN, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ TỐN VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

tốn khảm

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là TỐN, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ CHẤN VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

chấn ly

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là CHẤN, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ KHÔN VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

khôn cấn

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là KHÔN, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ KHẢM VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

cung khảm cung đoài

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là KHẢM, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

VẬN TRÌNH CỦA NGƯỜI TUỔI HỢI TRONG NĂM TÂN SỬU (2021)

HEO

Những người sinh vào các năm âm lịch sau đây đều thuộc tuổi Hợi: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995. Vậy vận trình của người tuổi Hợi về: Sự nghiệp và tài vận sẽ diễn biến tốt hoặc xấu ra sao trong năm Tân Sửu (2021)? Theo Tử vi thì vận trình lưu niên của more »

VẬN TRÌNH CỦA NGƯỜI TUỔI TUẤT TRONG NĂM TÂN SỬU (2021)

cho pt

Những người sinh vào các năm âm lịch sau đây đều thuộc tuổi Tuất: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994. Vậy vận trình của người tuổi Tuất về: Sự nghiệp và tài vận sẽ diễn biến tốt hoặc xấu ra sao trong năm Tân Sửu (2021)? Theo Tử vi thì vận trình lưu niên của more »

VẬN TRÌNH CỦA NGƯỜI TUỔI DẬU TRONG NĂM TÂN SỬU (2021)

ga phong thuy

Những người sinh vào các năm âm lịch sau đây đều thuộc tuổi Dậu: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993. Vậy vận trình của người tuổi Dậu về: Sự nghiệp và tài vận sẽ diễn biến tốt hoặc xấu ra sao trong năm Tân Sửu (2021)? Theo Tử vi thì vận trình lưu niên của more »Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy – BlogPhongThuy.com

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat