VẬN TRÌNH CỦA NGƯỜI TUỔI MẬU THÌN TRONG NĂM GIÁP THÌN (2024)

THÌN RỒNG0.

Những người sinh vào năm âm lịch sau đây thuộc tuổi Mậu Thìn:1988. Vậy vận trình của người tuổi Mậu Thìn về: Sự nghiệp và tài vận sẽ diễn biến tốt hoặc xấu ra sao trong năm Giáp Thìn (2024)? Theo Tử vi, để biết sự nghiệp và tài vận tốt hay xấu của tuổi more »

VẬN TRÌNH CỦA NGƯỜI TUỔI ĐINH MÃO TRONG NĂM GIÁP THÌN (2024)

MẸO MÈO2.

Những người sinh vào năm 1987 là tuổi Đinh Mão. Vậy vận trình của người tuổi Đinh Mão về: Sự nghiệp và tài vận sẽ diễn biến tốt hoặc xấu ra sao trong năm Giáp Thìn (2024)? Theo Tử vi, để biết sự nghiệp và tài vận tốt hay xấu rơi vào năm Giáp Thìn more »

VẬN TRÌNH CỦA NGƯỜI TUỔI BÍNH DẦN TRONG NĂM GIÁP THÌN (2024)

DẦN HỔ1.

Những người sinh vào năm âm lịch sau đây thuộc tuổi Bính Dần: 1986. Vậy vận trình của người tuổi Bính Dần về: Sự nghiệp và tài vận sẽ diễn biến tốt hoặc xấu ra sao trong năm Giáp Thìn (2024)? Theo Tử vi, để biết sự nghiệp và tài vận tốt hay xấu rơi more »

VẬN TRÌNH CỦA NGƯỜI TUỔI ẤT SỬU TRONG NĂM GIÁP THÌN (2024)

TRÂU PT.

Những người sinh vào năm âm lịch sau đây thuộc tuổi Ất Sửu: 1985. Vậy vận trình của người tuổi Ất Sửu về: Sự nghiệp và tài vận sẽ diễn biến tốt hoặc xấu ra sao trong năm Giáp thìn (2024)? Theo Tử vi, để biết sự nghiệp và tài vận tốt hay xấu rơi more »

VẬN TRÌNH CỦA NGƯỜI TUỔI GIÁP TÝ TRONG NĂM GIÁP THÌN (2024)

CHUỘT

Những người sinh vào năm âm lịch sau đây thuộc tuổi Giáp Tý: 1984. Vậy vận trình của người tuổi Giáp Tý về: Sự nghiệp và tài vận sẽ diễn biến tốt hoặc xấu ra sao trong năm Giáp thìn (2024)? Theo Tử vi, để biết sự nghiệp và tài vận tốt hay xấu rơi more »

Cách Hóa Giải Hạn Tam Tai Năm Giáp Thìn (2024)

c078a-rong-luu-ly-2

Theo phong tục và chiêm nghiệm của các nhà Chiêm Tinh xưa. Ngoài việc cúng Sao giải Hạn hằng năm, những tuổi gặp năm Tam Tai cũng nên cúng giải hạn, cụ thể như năm Giáp Thìn (2024) thì có 3 tuổi như sau bị hạn Tam Tai: Tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn. Khi more »

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Tây thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc), ở nhà hướng Tây thuộc cung Đoài (hành Kim) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Hổ phùng hạn địa diệc âm thương.

NGƯỜI MỆNH CUNG ĐOÀI Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Đoài, ở nhà hướng Đông Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Đoài (hành Kim), ở nhà hướng Đông Nam thuộc cung Tốn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Phong sinh hiện hổ, thương trưởng phu.

NGƯỜI MỆNH CUNG KHÔN Ở NHÀ HƯỚNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG NAM.

Hỏi: Người có Mệnh cung Khôn, ở nhà hướng Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khôn (hành Thổ), ở nhà hướng Nam thuộc cung Ly (hành Hỏa) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Hỏa đáo nhân môn, quả phụ tuyệt.

NGƯỜI MỆNH CUNG LY Ở NHÀ HƯỚNG TÂY NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Ly, ở nhà hướng Tây Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Ly (hành Hỏa), ở nhà hướng Tây Nam thuộc cung Khôn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Nhân kiến môn hỏa, đa quả mẫu.

NGƯỜI MỆNH CUNG CHẤN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Chấn, ở nhà hướng Đông Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Chấn (hành Mộc), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Lôi sơn tương kiến, tiểu nhi ương.

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Long phó sơn trung, thiếu nhi lang.Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy – BlogPhongThuy.com

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat